دسته بندی پروفایل شاغل:

برای اینکه همه سوابق کارکنان در محیطی کنترل شده و قابل جستجو قرار گیرد و در صورت لزوم این سوابق بررسی شوند از پروفایل شاغل استفاده می شود. این پروفایل شامل، اطلاعات عملکردی کارکنان، هوش، رضایت شغلی و سوابق کاری افراد است. در این صفحه کلیه مطالب مرتبط با این دسته بندی لیست شده است.


وفاداري سازمانی

عوامل تاثیر گذار بر وفاداري سازمانی

عوامل تاثیر گذار بر وفاداري سازمانی

معنویت در سازمان[1]: معنویت به معنی کاوش و تلاش براي یافتن هدف واقعی از زندگی و واقعیت جهان و کوششی جهت رسیدن به کمال انسانی است. آشموس و دچون معنویت محیط کار را به واسطه ي اجزاي سازنده آن چنین تعریف می کنند: 1.تشخیص این که کارکنان زندگی درونی دارند. 2. فرض این که کارکنان مایلند نوعی هدفمندي در کار خود پیدا کنند. 3. تعهدي که توسط سازمان داده می شود تا شرایط و موقعیت اجتماعی را براي رشد معنوي و روحی افراد ایجاد کند. معنویت در کار در برگیرنده احساسات عمیق و ژرفی از شادمانی از این باور است که کار فرد موجب تعالی خود و دیگران می شود، حسی از ارتباط با دیگران و برقراري اهدافی مشترك و برقراري ارتباط با چیزي فراتر از خود (پورکیایی و اشجعی، 1389). ادامه نوشته

علل زیربنایی رفتارهای انسانی چیست؟

علل زیربنایی رفتارهای انسانی چیست؟

فهم رفتار آدمی

  • اگر بدانیم که علل رفتار کدامند بهتر قادر خواهیم بود تا 1) محدودیت های خود 2) قابلیت های خود را تشخیص بدهیم. باید اطلاعات بهتری از آنچه که تغییر ناپذیر است و از چگونگی تغییر پذیری داشته باشیم.
  • نژاد بشر و نیز افراد آدمی به نوبه خود منحصر به فرد و بی همتایند، با اینکه ساختار ژنتیکی ما ممکن است رفتارمان را بطور کلی تحت تأثیر قرار دهد. مهمترین کمک از طریق آنچه که آموخته ایم حاصل می شود.
  • محیط بیرونی به عنوان تعیین کننده بسیار مهم رفتار شناخته شده است. غرایز و صفات شخصیتی به عنوان علل درونی رفتار تأکید کمتری یافته اند.

ادامه نوشته

فرسودگی شغلی

علل و اثرات فرسودگي شغلي

علل فرسودگي شغلي

مطالعات زيادي تا دهة 1980 در مورد تنيدگي و به دنبال آن فرسودگي شغلي به عنوان عامل پس از وقوع تنيدگي صورت گرفته است، ولي ريزفاكتورهاي فرسودگي و عوامل ايجادكنندة آن در محيط كار در دهة 1990 بيشتر مدنظر محققان بهداشت رواني محيط كار بوده است. اين در حالي است كه گروهي تأثير شدت محركهاي بيروني (درون سازماني و برون سازماني) را بر جنبه هاي مختلف فرسودگي، عامل اساسي در بروز شدت فرسودگي مي دانند و گروهي ديگر تفاوت هاي فردي و نوع شخصيت افراد را در شدت بروز اين عارضه مهم قلمداد مي كنند (وردی نژاد و حسن زاده، 1385). ادامه نوشته

اشتیاق شغلی

همه چیز درباره اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی

سازمان هاي امروزه نياز به كاركناني با انرژي و مشتاق دارند. كساني كه نسبت به شغلشان اشتياق و علاقه زيادي دارند. به طوركلي، كاركنان مشتاق به طور كامل مجذوب شغلشان مي شوند و تكاليف شغليشان را به طرز مطلوبي به انجام مي رسانند (باكر و ليتر[1]،2010). در طي سالهاي اخير، مطالعه و تحقيق در زمينه روانشناسي مثبت يك رويكرد بديع را براي بسياري از روانشناسان، اجتماعي پديد آورده است. اين رويكرد بر مطالعه علمي تجربيات مثبت، شادي و بهزيستي روانشناختي و منابع انساني مثبت به جاي تاكيد بر نشانه هاي اندوه و مفاهيم منفي، تمركز دارد (سليگمن[2]،2003، به نقل نوری و همکاران،1389). ادامه نوشته

اختلال جسمانی شکل

اختلال جسمانی شکل

اختلال جسمانی شکل

نشانگان جسمانی

اختلالهای جسمانی شکل[1]، انواع اختلالهایی را شامل می شود که در آنها، تعارضهای روانی به مشکلات یا شکایتهای جسمانی تبدیل می شوند که پریشانی یا اختلالی را در زندگی فرد به وجود می آورند. اصطلاح جسمانی شکل از کلمه یونانی تن[2] به معنی «جسم» به دست آمده است. با این حال، اختلالهای جسمانی شکل به جای اینکه جسمانی باشند، روانی هستند، زیرا هیچ نابهنجاری جسمانی وجود ندارد که بتواند شکایت جسمانی را توجیه کند (هالجین و ویتبورن[3]، 1389). ادامه نوشته

رفتار سازمانی

ناتوانی رفتار سازمانی در شناخت، پیش بینی و کنترل رفتار انسان در سازمان

ناتوانی رفتار سازمانی در شناخت، پیش بینی و کنترل رفتار انسان در سازمان

مدیریت به عنوان یک علم سکولار زمانی در تاریخ تفکر بشری در غرب به وجود آمد که بشر مدرن خدا را کشته بود و خود جانشین خدا برای اداره جهان شده بود. این وضعیت در جمله زهرا گین نیچه که “خدا مرده است” به جدی ترین شکل ممکن نمود یافته بود. به تعبیر زیبای آلفرد نورث وايتهد، پدر منطق ریاضی جهان، جهان بار دیگر تاریک شده بود چون علمای مدیریت از پیغمبران جلو افتاده بودند و روش تحقیق علمی که در هیچ یک از جهش های علمی جهان حضور نداشت، جایگزین عقل ناب بشری شده بود، دیگر دانستن و علم به وسیله انسان های اصیل و شرافتمند، تعیین اعتبار نمیشد، بلکه به وسیله «روش و آمار بی اصالت» اعتبار می یافت و بر انسان های اصیل و شرافتمند تحميل می شد، روز گاری رقم خورده بود که همبستگی بین دو متغیر، معتبرتر از تشخیص عالمان متبحر می نمود. ادامه نوشته

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش سیال كتل

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش سیال كتل

The Psychometric Properties of Cattell Fluid Intelligence Scale in Gifted Students

در به کارگیری اصطلاحات هوش، استعداد (aptitude) و نبوغ (genius) در بین مردم و محیط های آموزشی نابسامانی بسیاری به چشم می خورد. از نظر سازندگان آزمون ها، هوش مبین برتری افراد در زمینه های کلامی یا ریاضی است. مردم اغلب کلمه تیزهوش را برای توصیف کودکان به کار می برند. برخی از افراد نبوغ را ارثی می دانند، برخی دیگر معتقدند که استعداد اکتسابی یا ذاتی (innate) است (پیرتو، ۱۳۸۵/ ۱۹۹۳ ). ادامه نوشته

درباره فرسودگی شغلی همه چیز را بدانید.

فرسودگی شغلی

در دهة اخير فشارهاي رواني و آثار آن در سازمانها، مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است. فشار هاي رواني مفيد و خوش خيم براي تحرك و تلاش انسان ضروري است، اما فشا رهاي رواني مضر بازدة نيروي انساني سازمان را تقليل مي دهد و پايه هاي سازمان را متزلزل مي سازد (گودرزی و کشتی دار، 1381). انسان امروزي فشار هاي مختلفي را از ابعاد مختلف متحمل مي شود. يكي از مهمترين منابع اين فشار، شغل افراد است. يكي از عمده ترين مسائل شغلي كه معمولاً به شكل واكنش در برابر تنيدگيهاي شغلي و سازماني در ميان كاركنان سازمانهاي مختلف ديده مي شود، پديدة «فرسودگي شغلي» است (وردی نژاد و حسن زاده، 1385). در سه دهة گذشته اگرچه محققان در زمينة فرسودگي شغلي پژوهشهايي انجام داده اند، هنوز بحث هايي وجود دارد كه فرسودگي دقيقاً شامل چه مواردي است؟ براي مثال برخي ها به اشتباه فرسودگي را فشار يا افسردگي مي دانند؛ ادامه نوشته