مراقب باشید ! تیم ها همیشه پاسخ مشکلات نیستند

, , ,
کار تیمی نسبت به کار فردی نیازمند زمان بیشتر و اغلب منابع بیشتر است. به عنوان مثال، حجم ارتباطات تیم ها زیاد بوده، تعارضات بیشتری وجود دارد که باید مدیریت شود و تعداد جلسات هم بیشتر است. از این رو باید اطمینان حاصل منیم که منافع استفاده از تیم بر هزینه های آن فزونی دارد و البته همیشه هم اینطور نیست. حتی برخی مدیران دریافته اند که انجام انفرادی بعضی کارها از انجام تیمی آن بهتر است. بنابراین قبل از اینکه به سرعت تیم را تشکیل دهید، بهتر است کار را بررسی کرده و مشخص کنید که آیا واقعا به تلاش جمعی نیاز دارد و بدین شکل بهتر انجام می شود یا خیر. چطور می توان فهمید که آیا کار به صورت تیمی بهتر انجام می شود یا فردی ؟ برای بررسی

تبدیل افراد به بازیکنان تیمی: راهکارهای تیم سازی در سازمان

, , ,
بسیاری از انسان ها ذاتا بازیکن تیمی نیستند. همچنین سازمان های بسیاری وجود دارد که از دیرباز، دستاوردهای فردی را تقویت کرده اند. میزان فردگرایی و جمع گرایی فرهنگ های مختلف هم با هم تفاوت دارد. تیم ها با فرهنگ کشورهای جمع گرا سازگاری خوبی دارند. اگر سازمانی بخواهد در بین نیروی کاری که اکثرشان در جامعه ای فردگرا رشد کرده و بزرگ شده اند فعالیت تیمی را ترویج کند، چه راهکاری باید در پیش گیرد ؟ کارمند قدیمی که سال ها در یک سازمان بزرگ فردگرا در یک کشور فردگرا کار کرده بود، در خصوص تجربه پیوستن به تیم گفت: « داشتم درس هایم را یاد می گرفتم.