اندرز‌های روانشناسان برای دور کاران تازه‌کار

/
در این هنگامه که کارفرمایان محل‌های‌کار را برای کند‌کردن انتشار ویروس کووید-۱۹ می بندند، روانشناسان صنعتی و سازمانی به مدیران و کارکنان در این مورد که چگونه می‌توانند اثربخش‌تر کار کنند اندرز‌هایی داده‌اند. درحالی‌که میلیون‌ها نفر، در تلاش برای کند‌کردن انتشار ویروس کرونا، با دستور فاصله گذاری اجتماعی خانه نشین شده‌اند، کارفرمایان به‌تکاپو افتاده‌اند تا راهکارهایی را برای انجام‌گرفتن تکالیف کاری پیدا کنند. در این شرایط،  شرکت‌ها، با هدف تداوم حرکت اقتصاد، حفظ کسب ‌و کارها را وجهه همت خود قرار داده‌اند.

نقش استراتژی در موفقیت

/
استراتژی درباره دستیابی به موفقیت است. استراتژی یک طرح یا برنامه دقیق از دستورالعمل ها نیست؛ بلکه یک زمینه یک دست کننده است که به اقدامات و تصمیمات یک فرد یا سازمان انسجام و جهت می بخشد. استراتژی 2 مؤلفه اصلی دارد: تحليل محیط بیرونی بنگاه (عمدتا تحلیل صنعت) و تحلیل محیط درونی (در اصل، تحلیل منابع و قابلیت های بنگاه). تحقیقات مختلف نشان می دهد که چهار عامل مشترک در رسیدن به موفقیت نقش قابل توجهی دارند.