دوره آموزشی کاربردی آنلاین نرم افزار spss (مقدماتی)

کاربردها و توانمندیهای Spss

Spss یک نرم کاربردی و شناخته شده در علوم انسانی است، از این نرم افزار ویرایش های مختلفی ارائه شده است. با این حال تقریبا تمامی تحلیل های آماری را می توان به طور کامل با همه این ویرایش ها انجام داد. نرم افزار Spss قابلیت انجام تحلیل انواع آزمونها و تحلیل داده های آماری را داشته و یادگیری و آموزش آن برای دانشوران علوم انسانی بسیار با اهمیت و ضروری است. در این دوره  آموزشی از نرم افزار ویرایش 18 استفاده می شود.