نوشته‌ها

چگونه می توانم در کارکنانم انگیزه، رضایت و تعلق خاطر ایجاد کنم؟

,
چگونه می توانم در کارکنانم انگیزه، رضایت و تعلق خاطر ایجاد کنم؟ چه باید بکنم تا کارکنانم با همه وجود برای تحقق اهداف و اجرای برنامه های شرکت تلاش کنند؟ موضوع انگیزه و رضایت کارکنان همیشه مورد توجه مدیران بوده، هست و خواهد بود. شاید دشوارترین نقش همه مدیران و سرپرستان در چارچوب فرایند مدیریت منابع انسانی به ایجاد، حفظ و افزایش همین انگیزه مربوط باشد. به دلیل اهمیت همیشگی این مسئله است که بیشترین پژوهش ها هم در همین موضوع برای یافتن پاسخ به پرسش شما انجام شده و می شود.

چگونه کارکناني با انگيزه و عاشق کار و سازمان داشته باشيم: دوازده کشف گالوپ

, , , ,
يکي از موضوعات و دغدغه هاي مديران در محيط پيچيده و پر چالش کسب و کار کنوني اين است که چگونه کارکناني با انگيزه و عاشق کار و سازمان داشته باشيم. نقش کارکنان مشتاق در پيشبرد اهداف سازماني انکارناپذير است. در پژوهش هاي معتبر، رابطه مستقيم افزايش موفقيت سازماني با افزايش رضايت سازماني به اثبات رسيده است. موسسه تحقيقاتي و پژوهشي مديريتي گالوپ در پي يک نظرسنجي به دوازده اصل کليدي براي ايجاد محيط مناسب کار دست يافت که در چنين محيط کاري، کارکنان با همه وجود کار مي کنند و احساس رضايت مي کنند. در زير اين دوازده کشف گالوپ را مرور مي کنيم: 1- مطمئن شويد کارکنان مي دانند سازمان و مديران از آنها چه انتظاراتي دارند.