نوشته‌ها

ناتوانی رفتار سازمانی در شناخت، پیش بینی و کنترل رفتار انسان در سازمان

,
مدیریت به عنوان یک علم سکولار زمانی در تاریخ تفکر بشری در غرب به وجود آمد که بشر مدرن خدا را کشته بود و خود جانشین خدا برای اداره جهان شده بود. این وضعیت در جمله زهرا گین نیچه که "خدا مرده است" به جدی ترین شکل ممکن نمود یافته بود.ذبه تعبیر زیبای آلفرد نورث وایتهد، پدر منطق ریاضی جهان، جهان بار دیگر تاریک شده بود چون علمای مدیریت از پیغمبران جلو افتاده بودند و روش تحقیق علمی که در هیچ یک از جهش های علمی جهان حضور نداشت، جایگزین عقل ناب بشری شده بود،

درس 6؛ تحلیل رفتار افراد

حلیل رفتار افراد همانطور که در درس قبل بیان گردید، نه تنها تعریف بهترین روش برای اداره یک سازمان دشوار است، بلکه بهترین روش در یک موقعیت ویژه نیز ممکن است در طول زمان اثربخشی خود را از دست بدهد. همچنین توضیح دادیم که لازم است مدیران همواره انعطاف پذیر و آماده انطباق با محیط متغیر باشند. در نهایتتت از دیدگاه یک روانشناس صنعتی و سازمانی،‌ در  خصوص طراحی یک سازمان، هدف انطباق شایسته میان افراد و محیط است. در پاره ای موارد ممکن است فرد مستبدی به بهترین وجه به اداره یک سازمان و یا یک گروه بپردازد و در موردی دیگر سبک آزادمنشانه و دموکراتیک در رسیدن به موفقیت توفیق پیدا کند. (بنابراین موضوع کمی پیچیده است و منطقی است هر کجا که پای انسان به میان می آید، همه چیز پیچیده و پیش بینی ناپذیر به نظر می رسد. لذا می بایست انسان را بخوبی شناخت.) در این بحث پیرامون ماهیت انسان در خصوص  دو ویژگی منحصر بفرد بودن انسان و و قابلیت تغییر پذیری او صحبت می شود که دانستن این دو مطلب به تحلیل رفتار انسان در محیط های کاری کمک می کند.    همانطور که قبلا هم گفته شد برای یک روانشناس صنعتی، موضوع مهمتر، انسان است و اینکه در انطباق میان انسان و ساختار (سازمانی)، موضوع انسان محوریت دارد. یک روانشناس صنعتی لازم است شناخت درستی از ماهیت انسان ها داشته باشد. همانطور که محیط تغییر می کند و ذاتاً خاصیت تغییر پذیری دارد، انسان ها نیز، بشدت تغییر می کنند و علاوه بر اینکه یک انسان منحصر بفرد خود ممکن است تغییر کند (تغییر در باورها، اعتقادات، نگرش ها و..)، جمعی از انسان ها نیز رفتارهای متنوع و تغییر پذیر دارند.